Skuteczna ochrona herbicydowa rzepaku dostosowana do różnych potrzeb

Zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym prowadzimy w przeciwieństwie do zbóż ozimych niemal w całości jesienią. W ostatnich latach coraz większym uznaniem cieszą się zabiegi powschodowe, które sukcesywnie wypierają zabiegi posiewne. Dlaczego tak się dzieje?
 

Korzyści jesiennych zabiegów powschodowych

Przy stosowaniu herbicydów posiewnych, nierzadko występują problemy z fitotoksycznością dla rzepaku (np. spowodowaną nadmiernymi opadami deszczu i przepłukaniem substancji aktywnych herbicydów w strefę korzeniową rzepaku – jesień 2017 r.; jesień 2020 r.) lub komplikacje związane ze skutecznością substancji czynnych stosowanych doglebowo (przesuszona gleba – jesień 2018 r.; 2019 r.) i co za tym idzie koniecznością wykonania zabiegu korekcyjnego jeszcze jesienią lub wiosną po ruszeniu wegetacji. Właściwą alternatywą dla kombinacji posiewnych jest wykonanie jesiennego zabiegu powschodowego. Zabieg taki, z uwagi na głównie nalistne działanie herbicydów, jest praktycznie niezależny od warunków wilgotnościowych (co jest istotne w warunkach suszy) i eliminuje ryzyko fitotoksyczności charakterystycznej dla popularnych środków posiewnych.
 

Wariant powschodowy niesie ze sobą także inne korzyści w porównaniu do zabiegów posiewnych, ponieważ wykonujemy go już po dokonaniu oceny wschodów rzepaku, jak i rodzaju oraz stopnia zachwaszczenia. W przypadku rozwiązań doglebowych stosowanych do trzech dni po siewie, herbicydy stosujemy niejako w ciemno, nie wiedząc jaki będzie poziom wschodów rzepaku, a w przypadku trudnych warunków pogodowych nie mamy gwarancji, że plantacja będzie dobrze rokowała. W takiej sytuacji, aplikacja posiewna ogranicza dobór potencjalnej rośliny następczej w przypadku konieczności przesiewów.
 

Navigator™ 360 SL w czterech opcjach

Najpopularniejszym herbicydem stosowanym w rzepaku ozimym, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych jesienią, jest od lat Navigator™ 360 SL zawierający trzy substancje biologicznie czynne: aminopyralid, chlopyralid, pikloram [wszystkie grupa 4 (dawniej O) wg HRAC]. Jego renoma wynika przede wszystkim z elastyczności stosowania tego produktu, jest on bowiem świetnym partnerem do mieszanin zbiornikowych, np. z herbicydami zawierającymi metazachlor. Taka mieszanina umożliwia zwalczenie chabra bławatka, chwastów rumianowatych, fiołka polnego, gwiazdnicy pospolitej, jasnot, komosy białej, maku polnego, niezapominajki polnej, przytulii czepnej i innych. W trakcie aplikacji chwasty powinny powschodzić i znajdować się w fazie do 2 liści właściwych.

Inna opcja to stosowanie Navigatora 360 SL z produktem zwalczającym samosiewy zbóż – Perenalem 104 EC. Należy nadmienić, że w doświadczeniach polowych została przebadana także mieszanina trzech produktów: Navigator™ 360 SL + herbicyd zawierający metazachlor 500 SC + Perenal™ 104 EC. Wówczas w jednym zabiegu kompleksowo eliminujemy chwasty dwuliścienne oraz samosiewy zbóż.

Kolejna możliwość, to użycie Navigatora 360 SL w sekwencji zabiegów, wtedy posiewnie stosujemy herbicydy zawierające, np. chlomazon w celu zwalczenia gwiazdnicy pospolitej, chwastów kapustowatych (tasznika pospolitego, tobołków polnych), a następnie powschodowo do fazy 4 liści właściwych rzepaku aplikujemy Navigator™ 360 SL uzupełniając zakres zwalczanych chwastów dwuliściennych.
 

Perenal™ 104 EC niezawodny od lat

Środek Perenal™ 104 EC stosujemy powschodowo, niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej, co umożliwia eliminację szybko rozwijających się samosiewów zbóż (np. w uprawach bezorkowych), w najwcześniejszych fazach rozwojowych rzepaku, co jest niezwykle istotne w odróżnieniu od innych graminicydów, przy których musimy poczekać na odpowiednią fazę rośliny uprawnej.
 

Belkar™ i Kliper™ w pakiecie

W odpowiedzi na narastającą presję bodziszków, jasnot czy komosy białej, jesienią 2019 r. Corteva Agriscience™ wprowadziła zupełnie nowe rozwiązanie do ochrony rzepaku ozimego bazujące na innowacyjnej substancji biologicznie czynnej – Arylex™ active.

Jest to pakiet dwóch herbicydów: Belkar™ oraz Kliper™. Połączenie tych preparatów dostarcza w sumie 4 substancje aktywne pobierane zarówno przez liście, jak i korzenie chwastów: Arylex™ active, pikloram, aminopyralid [wszystkie grupa 4 (dawniej O) wg HRAC] oraz metazachlor [grupa 15 (dawniej K3) wg HRAC].
 

Ponadto, wnosimy 2 odmienne, uzupełniające się mechanizmy działania na chwasty dwuliścienne, dzięki temu wspieramy programy zapobiegające występowaniu odporności chwastów i umożliwiamy eliminację roślin niepożądanych już uodpornionych na herbicydy o innym mechanizmie działania (np. mak polny, chwasty rumianowate, chaber bławatek - została potwierdzona ich odporność w Polsce na preparaty z grupy sulfonylomoczników [grupa 2 (dawniej B) wg HRAC].

Zestaw Belkar™ + Kliper™ umożliwia zwalczenie wielu kluczowych chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym jesienią, np. przytulii czepnej, chwastów rumianowatych, maku polnego, chabra bławatka, jasnot, fiołka polnego, chwastów kapustowatych (tasznik pospolity, tobołki polne, stulicha psia). Rozwiązanie to wyróżnia się skuteczną eliminacją bodziszków powschodowo - tego do tej pory nie było! Są co prawda na rynku substancje aktywne zalecane jako działające na bodziszki w rzepaku jesienią, ale są to substancje aplikowane posiewnie, co w przypadku wspomnianych suchych jesieni bywa zawodne.
 

Błyskawiczne działanie na chwasty, czyli to, co tygryski lubią najbardziej!

Dzięki zawartości Arylex™ active, pierwsze objawy działania pakietu herbicydowego Belkar™ + Kliper™ na chwasty pojawiają się praktycznie już kilka godzin po aplikacji. Typowe symptomy obserwowane na polu, to zahamowanie wzrostu roślin niepożądanych, deformacje liści oraz całych roślin, a także przebarwienia chwastów.

Mieszaninę stosujemy powschodowo od fazy 2 liści właściwych rzepaku ozimego (od BBCH 12). Bardzo ważne jest, aby w trakcie aplikacji rośliny rzepaku osiągnęły fazę co najmniej 2 liści właściwych.
 

Objawy działania pakietu Belkar™+Kliper™ na chwasty 5 dni po zabiegu


  • bodziszki
  • chaber blawatek
  • jasnota purpurowa
  • przytulia czepna
  • tobolki
Fot. Rafał Kowalski  
 

 

A co zrobić gdy jesienny zabieg herbicydowy się nie udał lub w ogóle nie został wykonany?

Gdybyście Państwo z różnych przyczyn nie wykonali jesiennego zabiegu zwalczającego chwasty lub wybrali inne rozwiązanie, to w sytuacji konieczności korekty herbicydowej, z pomocą przychodzi preparat Korvetto™, który skutecznie eliminuje chwasty w uprawach rzepaku ozimego wiosną.
 

Uwaga!

Przy stosowaniu mieszanin zbiornikowych należy przestrzegać zaleceń z etykiet produktów wchodzących w skład mieszaniny.

Rafał Kowalski
Senior Agronomist
Corteva Agriscience